• Veilig betalen

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES:
 
In deze voorwaarden wordt verstaan:
-de ondernemer: Heldr.
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.
 
 
2. VOORWAARDEN:
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.
 
 
3. OVEREENKOMST:
 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
4. PRODUCTPRIJS:
 
De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW voor de particulier en exclusief voor de handelaars Bestellingen worden aanvaard vanaf € 50 (exclusief transportkosten).
 
 
5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE:
 
Alle bestellingen zijn contant te betalen. Hiervoor kan de klant de volgende betalingswijze gebruiken: betaling via homebank of contant bij afhaling van de goederen in onze showroom.
 
 
6. LEVERINGSKOSTEN:
 
 
De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.
 
De verzendkosten verschillen van land tot land en van gewicht van de colli
 
- België: van € 35 rond Gent.
- andere landen: op aanvraag
 
De leveringskost is inclusief BTW en in Euro.
Wij leveren met onze eigen transport.
 
 
7. LEVERINGSTERMIJN:
 
Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. In geval een product en/of producten niet voorradig is, wordt de klant door de ondernemer binnen de 5 werkdagen per mail verwittigd en wordt de leveringsdag meegedeeld.
De producten worden tussen de 2 tot 10 werkdagen na bevestiging van het order geleverd, alnaargelang het soort glas en op voorwaarde dat de gegevens van de klant correct zijn. De klant mag de overeenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien de ondernemer niet binnen de 30 dagen kan leveren.
Hiertoe dient de klant enkel een e-mail naar info@glaskopen.be te sturen.
 
 
8. GESCHILLEN:
 
Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Gent, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.
 
 
9. HERROEPINGSRECHT:
Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De ondernemer kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij ondernemer aangekochte goederen volledig.
 
 
10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
 
De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.
Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.
 
12. KLACHTEN:
 
Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het destreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen.
De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.
 
 
13. INTELLECTUELE EIGENDOM:
 
De totale inhoud van de website "www.glaskopen.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van Heldr. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan Heldr, op straffe van vervolging.
 
14. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP. 
 
Om over te gaan tot de aankoop moet de klant minimum 18 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.
 
15. GEDRAGSCODE.
 
Glas Kopen BVBA onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. U kan hierover meer informatie vinden op 
http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce.
 
16. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"
 
 

Heldr

Poortakkerstraat 17
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
België

+32 9/2281602
info@glaskopen.be